Chori Chori jab nazrein mili (Kareeb)

Chori chori chords with Em Scale..


Intro: Em D C Em
Beat: Waltz (Down, Down up Down up)


|Em| |C| |Em| |Em|

|Em| |C| |D| |D|

|D| |Bm| |D| |D|

|D| |A| |C| |G| |Em| stop at Em with Roll


Try it...

No comments:

Post a Comment